Prejsť na obsah

Štúrovo

Faktory, ktoré sa podieľajú na cestovnom ruchu sú: atraktívna poloha mesta aj kúpaliska, možnosť kúpania sa v termálnej vode alebo v niektorej z tečúcich vôd (Hron, Dunaj), možnosť rybolovu na mŕtvych ramenách Hrona a relatívna blízkosť historických pamiatok a iných zaujímavých miest (Bratislava, Bíňa, Ostrihom, Budapešť...). Veľkým prínosom pre naše mesto je blízkosť krásnej scenérie dunajskej zákruty pri Chľabe na ktorú je krásny pohľad od hotela Panoráma, ktorá disponuje vlastným bazénom. V tomto krásnom prostredí je veľké množstvo vzácnych živočíchov a rastlín, pre ktoré je územie Kováčovských kopcov vyhlásené za štátom chránenú oblasť.

Medzi bližšie štátne prírodné rezervácie patria: Čenkovský les, Kamenínske slanisko, Drieoova hora pri Novej Vieske, potom chránené nálezisko Parížske močiare pri Gbelciach, zaujímavý je aj soví vrch pri Salke. O stravovacie služby nemusíme mať strach, pretože ich poskytuje mnoho reštaurácií a bufetov. Dunaj, Hron, štadióny, ihriská, svahy, sú prostriedkom športovo-rekreačných služieb, ktoré ocenia hlavne kajakári, rybári, tenisti, futbalisti...

Návštevníci, ktorí navštívia kino alebo galériu sa stanú účastníkmi spoločensko-kultúrnych služieb. Cestovné kancelárie zabezpečujú sprostredkovateľské služby. Keďže náš región leží na slovensko-maďarských hraniciach, zmenárenské služby sú nevyhnutné.

Návrat na obsah